English Tekststørrelse: A A A

Barnehagedagen 2014

Barnehagedagen 2014 hadde som tema; Jeg har noe å si. 

I Senjahopen barnehage har vi hatt fokus på demokrati og medvirkning.  Vi har snakket om hvem som bestemmer i landet Norge, og hvordan det skjer. Barn skal også få være med å bestemme, og det er viktig at voksne lytter til det barna har å si.   

For å vise i praksis hvordan dette foregår, så lagde vi valglokale, valgurne og stemmesedler.

01 - Klar til å stemme.jpg
Klar til å stemme.

Vi hadde to spørsmål som barna skulle stemme over;

1. Skal vi ha tre eller fire toppturer til sommeren?
2. Skal vi ha pizza eller pølse/pasta på sommerfesten?

02 - Kjell forklarer regler.jpg
Kjell forklarer reglene til Leo, og utleverer stemmekonvolutt.

03 - Daniel har stemt.jpg
Daniel har levert sin stemme.

Etterpå ble stemmene talt opp og resultatet kunngjort: Det ble flertall for fire toppturer. Men når det gjaldt maten på sommerfesten så ble det ”uavgjort”. Dermed kom spørsmålet; hva blir det da?  Ungene var ganske sikker på at da måtte det bli begge deler, og da ble det slik.

04 - Tomine og Martin kontrollerer.jpg
Tomine og Martin kontrollerer stemmesedlene, og Linda noterer.

05 - Barnehagelov.jpg
Etterpå lagde vi en barnehagelov der barna forumlerte viktige regler for hvordan vi skal ha det i barnehagen.