English Tekststørrelse: A A A

Barnehageassistenter klar til å ta fagbrev

Tirsdag 19. mai var siste kursdag for 23 assistenter som jobber i barnehagene i Midt-Troms. Disse 23, som er fra Berg, Tranøy og Lenvik, har gjennomført 8 kursdager i løpet av høsten og vinteren, der målet er å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Opplegget har Pedagogisk senter Midt-Troms hatt ansvar for. Prosjektleder har vært Hege Havnes ved Pedagogisk senter. Hun har også hatt det faglige ansvaret for opplegget. Innholdet i kursrekka er basert på læreplanen i videregående opplæring.

Kurs-assistenter-bhg.jpg

Kursdagene har vært lagt til Kunnskapsparken Finnsnes. Alle assistentene er oppmeldt til tverrfaglig eksamen 4. juni. Dette er en svært motivert og flott gjeng. Etter bestått skriftlig eksamen må de melde seg opp til praktisk fagprøve på egen arbeidsplass.  

Det er flere suksessfaktorer som gjør at dette opplegget har vært mulig å gjennomføre. En er at Pedagogisk senter Midt-Troms har vært så heldig å få prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms. En annen er at barnehageeier og ledelsen i barnehagene har gjort en stor og god jobb med å motivere og legge til rette for at assistentene deres skulle ha mulighet til å delta. Uten deltakere, inga tilbud! I tillegg har det vært et godt faglig opplegg, med en flink lærer, som har klart å motivere og engasjere sine elever.

Økt kompetanse og kvalitet i barnehagene er helt i tråd med nasjonale satsninger og føringer. Derfor er det så viktig å legge til rette for å øke kompetansen til de ansatte i barnehagene. Nesten alle barn går i dag i barnehage og tilbringer mye tid der. Barns trivsel er derfor særdeles viktig, og barns trivsel og sosiale utvikling er de ansattes ansvar.

Disse flotte kursdeltakerne, sammen med faglig ansvarlig for opplegget og noen andre bidragsytere, fortjente å bli gjort litt stas på siste kursdagen. Derfor ble det en liten markering i kafe Okazo i Kunnskapsparken på ettermiddagen.
 
Deltakerne gav uttrykk for å være særdeles fornøyd med opplegget, og kursholder Hege Havnes fikk velfortjent ros. Noen syntes til og med at det var vemodig at de ikke skulle møtes flere ganger. Vi tror disse deltakerne vil være gode ambassadører i rekrutteringa av nye deltakere fra høsten av - dersom vi får flere prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms.

Da er det bare å ønske denne flotte gjengen masse lykke til med eksamensforberedelser og etter hvert eksamen 4. juni.

 

Annie Heitmann
leder for Pedagogisk senter Midt-Troms