Kommunale planer

  • 192900201701 : Kommuneplan Arealdel Berg
    Forslagsstiller: Berg Kommune
    Dato oppstart: 16.06.2016

Reguleringsplaner

  • 192903201801 : Mefjordvær, Senja Panorama
    Forslagsstiller: Privat
    Dato oppstart: 26.06.2017