Kommunale planer

 • 192900201801 : Kommuneplan Arealdel Berg
  Forslagsstiller: Berg Kommune
  Dato oppstart: 16.06.2016

 • 192900201802 : Kystplan Senja kommune
  Forslagsstiller: Berg kommune
  Dato oppstart: 15.03.2018

Reguleringsplaner

 • 192903201801 : Mefjordvær, Senja Panorama
  Forslagsstiller: Privat
  Dato oppstart: 26.06.2017