Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - Forskrift om anløpsavgift

Berg kommunestyre vedtok i møte 26.10.2017, sak 54/17, å sende utkast til forskrift om anløpsavgift i havner og havneområder i Berg kommune på høring.

Høringsfrist 21. januar 2018.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2019

Formannskapets innstilling til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2019 er i henhold til kommunelovens §§ 44.7 og 45.3 lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset, Senjahopen kiosk og på kommunens hjemmeside.