English Tekststørrelse: A A A

Forskningsdagene

Breidablikk samfunnshus, Skaland, 29. september, kl. 18.00 til 21.00

Allemannsretten vs. privat eiendomsrett

Skiltene taler sitt tydelige språk. Stadig flere konflikter oppstår mellom friluftsfolk og private grunneiere. I dette seminaret vil vi fokusere på hva lokale, regionale og nasjonale myndigheter kan gjøre for å dempe konfliktnivået gjennom samhandling, planlegging og tilrettelegging.

Les mer ... 2016-09-22
Forskningsdagene

Å krysse grenser fra utenfor til innenfor arbeidslivet

Berg Vekst inviterer til åpen dag torsdag 29. september kl. 10.00 - 14.00 på Steinneset i Senjahopen.

Berg Vekst er en av mange vekstbedrifter i Norge som prøver å bistå enkeltmennesker i å krysse grensen fra utenfor til inn i arbeidslivet.

Berg kommunevåpen

Innkalling til møte i kommunestyret

Det innkalles til møte i kommunestyret 29. september 2016. Sakspapirer kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-09-22
Klubbe

Protokoll fra møte i næringsfondet og formannskapet

Protokoll fra møte i næringsfondet og formannskapet 15. september kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-09-16
Berg kommunevåpen

Innkalling til møte i formannskapet

Det innkalles til møte i formannskapet 15. september 2016. Sakspapirer kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-09-14

Vedlikeholdsarbeid i Steinfjordtunnelen - endring fra dag til nattarbeid

Vedlikeholdsarbeidet i Steinfjordtunnelen vil gå fra dag til nattarbeid f.o.m. søndag 4. september kl 19.00.

Les mer ... 2016-08-31
Berg kommunevåpen

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Søknad om endringer ved lokalitet for produksjon av settefisk av laks og ørret i Berg kommune

Søknad i henhold til Lov om akvakultur av 17.05.2006 med forskrifter legges ut til offentlig ettersyn fra 31.08.2016 i rådhuset på Skaland og Senjahopen kiosk samt på kommunenes hjemmeside.

Les mer... 2016-08-31

Telefonnummer i Senjahopen barnehage

Det er gjort en liten endring av telefonnummer i Senjahopen barnehage. De to avdelingene har nå fått hvert sitt nummer.

Avdeling Storebjørn har fått nytt nummer 468 46 140. Avdeling Lillebjørn beholder gammelt nummer 970 41 931. Telefonnummer til styrers kontor er som tidligere 911 39 763.

Les mer ... 2016-08-03

Midler til aktivitet/tilrettelegginger i friluftsområder

Midt-Troms friluftsråd har i sitt budsjett for 2016 foreslått å avsette kr. 40 000 for 2016 til aktivitet/tilrettelegginger i friluftsområder i Midt-Troms.

Søknad sendes via Berg kommune innen 22. august 2016.

Les mer ... 2016-07-21

Invitasjon til informasjonsmøter om spillemidler for 2017

Det inviteres til informasjonsmøter høsten 2016 om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2017.

Les mer... 2016-07-21