English Tekststørrelse: A A A

roteskreuz_80x78

Skaland legekontor stengt fredag

Skaland legekontor har stengt fredag 26. mai 2017.

Lege kan nås på Senjalegen Silsand, tlf. 77 88 30 00 eller tlf. 77 88 30 20 ved behov for øyeblikkellig hjelp.

2017-05-24
Berg kommunevåpen

Varsel om oppstart og høring av planprogram - Trafikksikkerhetsplan 2017-2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-2. Planprogram legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker jfr. plan- og bygningsloven § 4-1.

Frist for å komme med innspill er 23. juni 2017.

Les mer... 2017-05-11
stilling_ledig

Ledige stillinger i Berg kommune

Berg kommune har to ledige stillinger som pedagogisk leder i Senjahopen barnehage.

Søknadsfrist er 31. mai 2017.

Les mer... 2017-05-09

Røde Kors - Ferie for alle på Haraldvollen

Nå går det mot vår og sommer her nord, og Røde Kors inviterer til ferieopphold på Haraldvollen. Tilbudet gis familier med svak økonomi, med barn mellom 6 og 13 år og som ønsker seg trivelig ferieopphold sammen med andre.

Les mer ... 2017-05-08

Midler til aktivitet/ tilrettelegginger i friluftsområder

Midt-Troms friluftsråd har i sitt budsjett for 2017 foreslått å avsette kr. 40 000 for 2017 til aktivitet/ tilrettelegginger i friluftsområder i Midt-Troms.

Organisasjoner og institusjoner kan søke om tilskudd med frist 31. mai 3017.

Les mer ... 2017-05-08
Stilling ledig

Tilsynsførere for barn i fosterhjem

Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem.

Les mer... 2017-04-24
NAV logo

NAV Berg endrer åpningstidene

NAV Berg endrer sin åpningstid fra 3. april 2017 inntil videre.

Mottaket skal være åpent en dag i uka på tirsdager fra kl 10.00 - 14.00.

Mottaket stenges for "drop-in" besøk mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Les mer... 2017-03-20
Berg kommunevåpen

Kunngjøring av fastsatt planprogram- områdeplan for Senjahopen havn

Kommunestyret har i møte 14.02.2017, sak 7/17, fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til merknadsbehandling for planprogrammet for områderegulering Senjahopen Havn, og ber om at merknadene blir innarbeidet i planprogrammet.
  2. Forslag til planprogram for områderegulering Senjahopen havn, med innarbeidede merknader, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
Les mer... 2017-03-02
bergvaapen-liten_64x80

Retningslinjer for tildeling/salg av kommunale boligtomter

Retningslinjer for tildeling/salg av kommunale boligtomter er endret etter ny behandling i kommunestyret 13.12.2016.

Les mer... 2016-12-17
roteskreuz_80x78

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Les mer... 2016-11-07