English Tekststørrelse: A A A

bergvaapen-liten_64x80

Gratis seminar om "Jobb og familie"

Berg kommune og Viken senter inviterer til to gratis seminar om "Jobb og familie" onsdag 25. januar på Breidablikk på Skaland.

Kl. 14.00 - 16.00 for bedriftsledere og HR-ansvarlige.
Kl. 17.00 - 20.00 for alle interesserte.

Les mer... 2017-01-05
Berg kommunevåpen

Høring og offentlig ettersyn - Planprogram

Områderegulering Senjahopen havn

Kommunestyret i Berg vedtok i KST-sak 29/16 den 16.06.2016 kommunal planstrategi, som blant annet omfatter utarbeidelse av områderegulering Senjahopen havn.

Utkast til planprogram for områderegulering Senjahopen havn legges med dette ut til offentlig ettersyn i perioden 23.12.16 - 03.02.17 iht plan- og bygningslovens § 4-1, jfr. også §§ 12-2 og 12-3.

Les mer... 2016-12-22
bergvaapen-liten_64x80

Retningslinjer for tildeling/salg av kommunale boligtomter

Retningslinjer for tildeling/salg av kommunale boligtomter er endret etter ny behandling i kommunestyret 13.12.2016.

Les mer... 2016-12-17
roteskreuz_80x78

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Les mer... 2016-11-07
bergvaapen-liten_64x80

Utlysning av kommunale boligtomter på Skaland

I boligfeltet Kjæsvika Vest utlyses det 14 boligtomter. Tomtene skal være byggeklare våren 2017.

Søknadsfrist er 20. november 2016.

Les mer... 2016-10-20
Varsling 24

Varsling 24

Innbyggervarsling i Berg kommune

Berg kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Både du som privatperson og du som nøkkelperson i en bedrift, må sjekke at vi har mulighet til å nå deg.

Les mer ... 2016-10-18
Klubbe

Protokoll fra møte i kommunestyret

Protokoll fra møte i kommunestyret 29. september 2016 kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-10-03

Inkluderingsnavet Berg folkebibliotek

Distriktssenteret har laget film om Berg folkebibliotek som inkluderingsnav for nye innbyggere i kommunen.

Les mer ... 2016-09-29
Klubbe

Protokoll fra møte i næringsfondet og formannskapet

Protokoll fra møte i næringsfondet og formannskapet 15. september kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-09-16
Berg kommunevåpen

Innkalling til møte i formannskapet

Det innkalles til møte i formannskapet 15. september 2016. Sakspapirer kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-09-14