English Tekststørrelse: A A A

Midler til aktivitet/tilrettelegginger i friluftsområder

Midt-Troms friluftsråd har i sitt budsjett for 2016 foreslått å avsette kr. 40 000 for 2016 til aktivitet/tilrettelegginger i friluftsområder i Midt-Troms.

Søknad sendes via Berg kommune innen 22. august 2016.

Les mer ... 2016-07-21

Invitasjon til informasjonsmøter om spillemidler for 2017

Det inviteres til informasjonsmøter høsten 2016 om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2017.

Les mer... 2016-07-21

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon i 2016 og frivillige lag og foreninger kan nå søke.

Les mer... 2016-07-21

Utspyling på nettet

Senjahopen vannverk

Det vil bli foretatt utspyling ved Senjahopen Vannverk tirsdag 28. juni mellom kl. 09:00 og 13:00.

Etter utspylingen bør abonnentene tappe ut i krana nærmest husets vanninntak. La vannet renne i 10 minutter, eller til vannet er blankt.

Les mer ... 2016-06-24

Utspyling på nettet

Mefjordvær vannverk

Det vil bli foretatt utspyling ved Mefjordvær Vannverk tirsdag 28. juni mellom kl. 09:00 og 13:00.
Etter utspylingen bør abonnentene tappe ut i krana nærmest husets vanninntak. La vannet renne i 10 minutter, eller til vannet er blankt.

Les mer ... 2016-06-24

Informasjon vedrørende fullføringsrett

I fylkesrådet den 24. mai ble det vedtatt å tilby fullføringsrett for ungdommer som har brukt opp retten sin til videregående utdanning, - og som ikke er fylt 25 år.

Les mer ... 2016-06-17
Berg kommunevåpen

Innkalling til møte i kommunestyret

Det innkalles til møte i kommunestyret 16. juni 2016. Sakspapirer kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-06-16
Berg kommunevåpen

Gratis konsert og friluftsaktivitet på Ersfjordstranda

Det arrangeres gratis konsert med Inge Bremnes og friluftsaktivitet sammen med Midt-Troms friluftsråd på Ersfjordstranda 17. juni kl. 18.

Les mer... 2016-06-10
Berg kommunevåpen

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Berg kommune legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 15. august 2016.

Les mer... 2016-06-10
Berg kommunevåpen

Utbygging av fibernett i Bergsfjorden og på Finnsæter

Berg kommune starter nå utbygging av fibernett i områdene Bergsbotn til Bøvær og på Finnsæter mellom Jonkavika og Svamyra for at innbyggerne skal få tilgang til førsteklasses moderne kommunikasjon og underholdning.

Les mer ... 2016-06-08